En glasbyggnad bakom några gröna träd

Miljö och kvalitet

All vår verksamhet genomförs med fokus på hållbarhet, där våra beslut grundas på helhetssyn samt livscykeltänkande. Vår egen verksamhet genomsyras av effektivt resursutnyttjande, klimatsmarta val och minskade utsläpp från våra transporter och resor. Policyn betonar vikten av att alla våra uppdrag och all vår forskning ska bidra till uppfyllandet av både de svenska miljömålen samt de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

IVL ska:

  • Bidra till en hållbar samhällsutveckling
  • Erbjuda relevant och trovärdig miljökunskap
  • Minimera egen miljöpåverkan
  • Följa gällande lagar och förordningar samt vår uppförandekod

Vi sätter upp hållbarhets- och miljömål för att följa vår policy, de viktigaste målen är:

  • Bidra till förbättrad miljöprestanda hos våra kunder och till ett hållbart samhälle (råd till kund)
  • Att minska den miljöpåverkan som härrör från resor inom verksamheten
  • Att minska energianvändningen i kontor och övriga lokaler

Vår Hållbarhets- och miljöpolicy kan du läsa här. Pdf, 319.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor inom ramen för ett integrerat verksamhetssystem och är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 och 9001. Stora delar av vår mät- och analysverksamhet är ackrediterad enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För ackrediteringens omfattning, se Swedacs ackrediteringsregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårt kvalitetsarbetet styrs på motsvarande sätt av en kvalitetspolicy samt övergripande och detaljerade kvalitetsmål. Ta del av vår Kvalitetspolicy här. Pdf, 344.8 kB, öppnas i nytt fönster.

IVL:s övergripande kvalitetsmål

  • Att tillhandahålla tjänster med kvalitet, baserade på god service och till avtalade villkor
  • Att inte överskrida projektbudgetarna
  • Att vara ett välrenommerat och internationellt etablerat institut