Verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan - Användning, metod och beräkningsförutsättningar

IVL har utvecklat ett verktyg där uppgifter om en resa eller bränsleanvändning matas in, och verktyget genererar värden på koldioxid och total klimatpåverkan inklusive metan och lustgas samt utsläpp som sker under framtagande av bränslet (”Well to tank”). Även flygets så kallade höghöjdseffekt kommer till uttryck i värdena. Verktyget kommer att användas statliga myndigheter inom tjänsten.

Sammanfattning

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket vidareutvecklat ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan från tjänsteresor. Fler klimatgaser har inkluderats (metan och lustgas), och utsläppen för framtagande av bränslen är med. Kategoriseringen har utvecklats för att bättre beskriva dagens transportsituation. Även höghöjdseffekten har lagts till för flygresor. För de flesta transportslag utgör övriga klimateffekter, förutom koldioxid, endast ca 5 % eller mindre av totala GWP-värdet. För flyg och biobränslen kan de utgöra betydligt mer, i vissa fall uppemot 45 % av totala GWP-värdet.

Medarbetare: Karl Jivén, Martin Jerksjö, Albin Källmén, Tomas Wisell, Yuqing Zhang

Nyckelord: klimat, resor, verktyg

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C364

Författare: Tomas Wisell, Karl Jivén, Martin Jerksjö, Albin Källmén, Yuqing Zhang

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.