Modell för bedömning av Svenska byggnaders klimatpåverkan

Rapporten beskriver ett uppdrag till Naturvårdsverket och Boverket för att ta fram en modell för framtagande av klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn.

Sammanfattning

Den framtagna modellen baseras på ett antal processer som sektorns totala miljöpåverkan det vill säga byggandet, brukandet samt hur mycket som byggs och vilka slags byggnader. Detta gör att modellen kan analysera förändringar, såsom hur vi i framtiden väljer att bygga i form av byggnader för olika ändamål, val av byggnadstyper/byggplattformar, materialval, förbättrad miljöprestanda för byggmaterial osv. Resultatet i modellen blir då ett framtidsscenario och dess klimatpåverkan till och med 2050. Sådana scenarier kan användas för att visa möjliga effekter på utsläpp av klimatgaser utifrån definierade aktiviteter i bygg- och fastighetssektorn: Modellen kan därför användas för att för att utvärdera nya eller skärpta styrmedel och åtgärder för att nå uppsatta nationella klimat- och luftföroreningsmål.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C433

Författare: Martin Erlandsson

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.