Guide till upphandlare: Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv

Byggsektorn har stor klimatpåverkan, men den kan minska genom ökad återvinning av avfallet. Plast är bland det byggavfall som återvinns minst. Det går att förändra genom att göra rätt redan vid upphandlingen. Denna guide är framtagen inom projektet Cirkulära plastgolv, som finansieras av Naturvårdsverket, och riktar sig till offentliga beställare. Den innehåller handfasta tips om hur man ställer krav vid upphandlingen av plastgolv för att spillet från installationen ska samlas in genom de återvinningssystem som finns.

Sammanfattning

Under 2018 lades totalt 18 000 ton plastgolv i Sverige, vilket är en fjärdedel av alla golv. Vid läggningen kan uppåt en tiondel av materialet bli spill, exempelvis när man skär rent längs kanterna. Det finns ett insamlingssystem för spillet, som kan malas ner och användas vid tillverkningen av nya golv. Men bara en femtedel samlas in, resten förbränns med annat avfall. Bara under 2018 gav förbränning av plastgolvrester lika mycket utsläpp som att köra en bil 575 varv runt ekvatorn.
Offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder kronor per år i Sverige och utgör därmed en stor del av samhällsekonomin. Där finns goda möjligheter att stimulera och styra marknaden som helhet i en mer cirkulär riktning. Genom att offentliga beställare ställer krav vid upphandlingen att allt golvspill ska samlas in gynnas både återvinningen och klimatet.
Denna kortfattade guide innehåller en steg-för-steg-guide för upphandlare, en beskrivning av hur återvinningen av plastgolv går till och några tips från kommunal nivå hur man kan arbeta med krav på återvinning i upphandling.

Medarbetare: Alexandra Almasi, Ragnhild Berglund, Sara Anderson

Typ: Annan publikation

År: 2020

Rapportnummer: C473

Författare: Alexandra Maria Almasi, Sara Anderson, Ragnhild Berglund

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.