Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning under våren 2020 arrangerat en workshopserie och bjudit in experter för att tillsammans diskutera risker, möjligheter och konsekvenser kring globala klimatförändringars indirekta effekter för Sverige. Länka consulting har processlett samtal i workshopformat på sex olika temaområden: livsmedel, finans och försäkring, handel, människors rörelsemönster, geopolitik och infrastruktur samt en sjunde workshop för syntes och samlad analys.

Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning under våren 2020 arrangerat en workshopserie och bjudit in experter för att tillsammans diskutera risker, möjligheter och konsekvenser kring globala klimatförändringars indirekta effekter för Sverige.

IVL tillsammans med Länka consulting genomförde workshops på sex olika temaområden: livsmedel, finans och försäkring, handel, människors rörelsemönster, geopolitik och infrastruktur. En avslutande workshop med fokus på ömsesidiga beroenden och en värdering av risker och möjligheter genomfördes också som temaområde ”Syntes och samlad analys”. Totalt har ca 80 experter deltagit. Experterna har varit från bland annat nationella och regionala myndigheter, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och privata bolag.

De mest framträdande riskerna och sårbarheterna som identifierades för Sverige innefattar förmågan att försörja sig vid olika störningar. Frågan om självförsörjning, kapacitet och beredskap lyftes fram och diskuterades under samtliga workshops. Föreslagna åtgärdsförslag handlar till stor del om att det behövs mer kunskap, framförallt om vilka konsekvenser olika typer av händelser kan ha och om risker i olika led i handelskedjor. Det behövs förståelse för alla olika sårbarheter och konsekvenser och för hur de eventuellt kan påverka varandra samt för hur de eventuellt kan förstärka eller förvärra varandra.

Medarbetare: Hanna Matschke Ekholm

Nyckelord: Klimatanpassning, indirekta effekter, konsekvenser av globala klimatförändringar

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C542

Författare: Hanna Matschke Ekholm, Hanna Doherty

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.