Biologisk mångfald i balans med samhället

Alla kan ta ansvar för bevarandet av biologisk mångfald.

Ett minst lika allvarligt hot som klimatförändringarna

Den snabba förlusten av biologisk mångfald bedöms av många vara ett minst lika allvarligt hot som klimatförändringarna. Och liksom klimatfrågan står biologisk mångfald ofta i konflikt med vårt moderna samhälle. Utfiskning, miljöförstöring och invasiva arter sätter också stor press på den marina biodiversiteten.

Ansvarsfullt skogsbruk och ekosystemtjänster

Hur skogen ska brukas på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till både biologisk mångfald, koldioxidupptag och bioenergi är en central fråga. IVL utgör här en oberoende forskningsaktör. Vi analyserar också hur olika verksamheter riskerar att påverka den biologiska mångfalden ur ett livscykelperspektiv.

Forskning om biologisk mångfald, både på land och under ytan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.