Kemikalier finns överallt

Vi arbetar för en hållbar produktion och användning av kemikalier.

Att kontrollera och kartlägga kemikalier

Kemikalier är en del av vårt välfärdssamhälle. Varje dag registreras nya kemikalier. För många av dessa saknas kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön. Vi arbetar för bättre kunna kontrollera den strida strömmen av kemikalier i vår miljö och säkra en hållbar produktion och användning av kemiska ämnen.

Karaktärisering, screening och rapportering

Vi kartlägger och utreder kemikalieanvändningen i relation till gällande lagstiftning och EU-direktiv och mäter och analyserar ett stort antal ämnen i bland annat luft och vatten. Hos oss jobbar ekotoxikologer, analytiska kemister och geovetare.

Vi utför karaktärisering av industriutsläpp, storskaliga screeningar och rapporterar även regelbundet nationella utsläppsdata av olika kemikalier på uppdrag av Naturvårdsverket.

Vi arbetar för att minimera både miljö- och hälsoproblem orsakade av kemikalier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.