En hand som håller i en surfplatta, i bakgrunden byggnader

Verktyg – Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)

Hämta din miljöinformation via en eBVD och skapa obrutna digitala flöden av miljöinformation som stöder dig vid återbruk och återvinning.

Genom att hämta din miljöinformation digitalt från eBVDportalen kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Information i portalen följer eBVD-formatet, en branschstandard för miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och där all information byggvarudeklarationen erbjuder är sökbar eller går att överföra via API dit den behövs.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Det är också en viktig grundinformation för att upprätta framtida cirkulära flöden.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev