kontor

Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet granskar, godkänner och följer upp.

SIVL:s styrelse tillsätter ett arbetsutskott vid det årliga konstituerande styrelsemötet. Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och tar i samarbete med ledningen på IVL Svenska Miljöinstitutet och verksamhetsråden fram förslag till verksamhetsplan med övergripande inriktning för den samfinansierade verksamheten. Verksamhetsplanen fastställs sedan av SIVL:s styrelse.

Stiftelsens styrelse kan lämna över frågor av löpande karaktär till stiftelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut ska vara konsensusbeslut. I annat fall ska frågan hänskjutas till styrelsen.

 

Arbetsutskottets ledamöter


Peter Nygårds

Ordförande

Kerstin Cederlöf

Naturvårdsverket

Emma Gretzer

Formas

Bengt Matsson

Pfizer AB

Helen Axelsson

Jernkontoret

Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.