Gräs och elledning

Biogaslösningar

IVL har både specialistkunskap och en bred helhetssyn över biogasområdet och angränsande fält. Vi hjälper vi myndigheter, kommuner, lantbruk, företag och industri att göra verklighet av sina biogasprojekt, både i Sverige och internationellt.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av nya biogastekniker, substrat, matavfall, förbehandling, biogödsel och undersökning av biogaspotential i substrat
  • Modellering och verktyg relaterade till biogas, biometan, bioenergi, biomassa och sameldning
  • Marknadsfrågor och regelverk relaterat till biogas (scenarioanalyser, prognostisering av efterfrågan, upphandling, policy- eller styrmedelsfrågor)
  • Biproduktsutnyttjande, Life-Cycle-Management och systemanalyser för biogas
  • Certifiering av biogödsel enligt SPCR 120, benchmarking och nyckeltal samt frågor om biogödselförädling
  • Hjälp med miljötillstånd för befintliga eller nya anläggningar, miljörapporter, kostnadsoptimering (CAPEX/OPEX), biogödselhantering eller regionalspecifika frågor
  • Förnybara drivmedel och bränslen på land och till sjöss (gröna certifikat för biodrivmedel, kollektivtrafik, vätgas, fordonsgas, LGB- flytande biogas, tank- och laddinfrastruktur samt studier av transportsystem), vi har även erfarenhet av tillgångs- och potentialstudier
  • Hållbar vattenförsörjning, raffinering, behandling och olika användningsmöjligheter för avloppsslam och avloppsvattenrening
  • Luftföroreningar, utsläpp till luft och spridningsberäkningar, plaster och mikroplaster samt organiska gifter och restprodukter relaterat till produktion av biogas

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sara Anderson: Bustrafiken elektrifieras. Vad betyder det för biogasen?

Prenumerera på våra nyhetsbrev